Kaos GL: Savaşa ortak olmayacağız, savaşa karşı hayatı savunmaya devam edeceğiz

Kaos GL Derneği de yazılı bir açıklama yaparak Barış İçin Akademisyenler’in çağrısını desteklediğini belirtti. Toplumsal barış yolunun eşitlik ve tanınmadan geçtiğini yineleyen Kaos GL, kalıcı ve adil bir barış için müzakere koşullarının hazırlanması çağrısı yaptı.

14 Ocak 2016 Perşembe, 14:44

Kaos GL Derneği de yazılı bir açıklama yaparak Barış İçin Akademisyenler’in çağrısını desteklediğini belirtti. Toplumsal barış yolunun eşitlik ve tanınmadan geçtiğini yineleyen Kaos GL, kalıcı ve adil bir barış için müzakere koşullarının hazırlanması çağrısı yaptı.

Kaos GL’nin açıklamasının tam metni şöyle:

“Barış İçin Akademisyenler’in, 11 Ocak 2016 tarihinde hükümete yaptığı barış ve müzakere çağrısına katılıyoruz.

“Yıllardır “LGBTİ’lere Yönelik İlan Edilmemiş Savaşa Son” diyerek barış mücadelesinin parçası olmaya çalışan Kaos GL Derneği olarak, içinden geçtiğimiz savaş ve çatışma ortamının durmasını isteyen akademisyenlere dönük nefret kampanyalarına karşı bir kez daha barış ve müzakere masasına dönülmesi çağrımızı yineliyoruz.

“Her günün ölümle başladığı; Sur’da, Silvan’da, Nusaybin’de, Cizre’de, Silopi’de ve daha pek çok yerde haftaları bulan sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği, ağır silahlarla şehirlerin kuşatıldığı ve bombalandığı bir dönemde yaşamı ve barışı savunmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Bu savaş ve şiddet sarmalı hepimizi içine çeken bir girdap yaratıyor. Bu sarmaldan çıkmak ise birlikte mücadeleden geçiyor.

“LGBTİ’lere yönelik ilan edilmemiş savaşın son bulması için toplumsal barış mücadelesi verirken yinelediğimiz bir söz var: Toplumsal barış tanınma ve eşitlikle olur. Savaşın en ağırlaştığı bu dönemde bu sözü herkes için yineliyoruz. Toplumsal barış hepimiz için hava kadar su kadar hayati önem taşıyor. Bu barışa giden yol ise eşitlik ve tanınmadan geçiyor. LGBTİ toplumu için istediğimiz tanınma ve eşitliği kuşatma altındaki Kürt halkı için de toplumun ezilen, ötekileştirilen bütün kesimleri için de talep etmeye devam edeceğiz.

“Ölümleri bir an evvel durdurmak, eşitlik ve tanınma yolunda adım atmak için Barış İçin Akademisyenler’in de imza metninde belirttiği müzakere koşullarının hazırlanması ve kalıcı bir barış için çözüm yollarının kurulması, hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturması talebini yineliyoruz.

“Hep beraber, işyerlerinde ve iş yollarında hâlâ ölmemek için, her gün daha da yoksullaşmaya itiraz hatta isyan edebilmek için, cinsiyetlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, mezheplerimiz, etnik kimliklerimiz nedeniyle maruz kaldığımız ayrımcılıklarla mücadele edebilmek için Kürtlere Kürtlüklerinin geri verilmesi gerekiyor. Her gün ölen çocukların neden öldüğünü belki o zaman gerçekten konuşabileceğiz, gerçekten birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz bir hayatı birlikte kurabileceğiz.

“Savaşa ortak olmayacağız, savaşa karşı hayatı savunmaya ve toplumsal barış için sorumluluk almaya devam edeceğiz! Adil ve onurlu bir barış için, katliamların durması için toplumun bütün kesimlerinin katılabileceği bir müzakere sürecine derhal geçilsin!”