Son Dakika
29 Mayıs 2017 Pazartesi

HDP’li kadın vekillerden Meclise 3 soru önergesi

HDP’li kadın vekiller Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplamasını istedikleri soru önergelerini meclise sundu

10 Ocak 2017 Salı, 18:46

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından Meclise 3 ayrı konuda soru önergesi sunuldu. HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli, okullardaki şiddet ile ilgili soru önergesi verirken, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ise Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) çalışmaları konusunda kendilerine bilgi verilmesini istedi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ta Trabzon’da 7 ayrı yerde yaşanan yangınları sordu.

Okullarda yaşanan şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle meclise soru önergesi veren HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli, “Çocuğa yönelik şiddet hiçbir şekilde meşru görülemez; ancak okullardaki öğretmen açığı, sözleşmeli öğretmenlik gibi altyapı eksikliğinden kaynaklı problemler, fiziki koşulların yetersizliği, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı, ‘mesleki tükenmişlik’ gibi problemler bu tür şiddet olaylarına zemin hazırlayan olumsuzluklardır” dedi.

Önergede şu sorular yöneltildi:

“* Batman’da yaşanan şiddet olayı ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldı ise ne aşamadadır?

* Soruşturmaya dönüşmeyen ve kamu davası olarak yargı süreci başlatılmayan şikayet/vaka ya dair elinizde veri var mıdır?

* Çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve izlemek için yasal tedbirler alınmasına yönelik geliştirdiğiniz politikalar var mıdır?

* Şiddete uğramış çocuklar ve buna tanık olan çocuklara yönelik bir çalışmanız var mıdır? Varsa açıklar mısınız?

* Eğitim fakültelerinde şiddete dair bir ders var mıdır? Varsa toplamda kaç saattir?

* Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere doğrudan çocuk hakları ile ilgili eğitim verilmekte midir? Verilmiyorsa henüz haklarını bile bilmeyen çocukların ve velilerin hak arama mekanizmalarını işletmesi mümkün müdür?

* Okullar bağımsız izleme heyetlerine, sivil toplum kuruluşlarının denetimine açık mıdır?

* Ücretli öğretmenlik uygulamasına son vermeyi düşünüyor musunuz?

* Okullardaki fiziksel yetersizlikler nedeniyle öğrencilerin sınıflara yığılmasını engellemek için derslik sayısını arttırmaya ve öğretmen açığını kapatmaya yönelik çalışmalarınız var mıdır?

* Şiddet uygulayan öğretmenlere yönelik ne tür bir cezai yaptırım uyguluyorsunuz?”

Lütfü Elvan’a SERKA sorusu

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan tarafından Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) çalışmaları konusunun cevaplanması için soru önergesi sundu. Dirayet, “HDP Ağrı milletvekilleri olarak hazırladığımız raporda bizler de Ağrı’daki yoksulluk koşullarının ortadan kaldırılmasına yönelik tespitler yaparak öneriler sunduk. Ancak Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) çalışmaları konusunda tarafımıza bilgi verilmesi hususunda bir dirençle karşılaştık. Son dönemde karşılaştığımız uygulamalar SERKA’nın fonların dağıtımı konusunda tarafsız bir politika izlemediğine yönelik bir şüphe uyandırmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Önergede şu sorular soruldu:

“* 16.11.2016’da, SERKA tarafından dağıtılan fonların hangi kurum ve kişilere yapıldığını tespit amacıyla yaptığımız bilgi edinme başvurusuna yanıt verilmemesinin sebebi nedir?

* SERKA tarafından İstanbul’da iş adamlarına yönelik olarak düzenlenen cazibe merkezi tanıtım toplantısı için AKP milletvekillerine davet gönderilirken tarafımıza davet gönderilmemiş olmasının gerekçesi nedir?”

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise, Trabzon Sürmene Çamburnu mevkiinde 20 hektarlık alanı etkileyen ve aynı anda yedi ayrı yerde çıkan yangınlarını Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

“* Yangının yedi ayrı yerde çıktığına dair iddialar doğru mudur? Şayet doğru ise nasıl aynı anda 7 ayrı yerde yangın çıkmıştır?

* Şenol Güneş Stadı’nın açılacağı gün, Katar Emiri’nin helikopter ile bölgeyi dolaşmasının yangınla bir ilgisi olabilir mi?

* Karadeniz Bölgesi’nde kış aylarında yılda kaç kez yangın çıkmaktadır ve kaç hektarlık orman arazisi etkilenmektedir? Kış aylarında yangın sıklığı nedir? İstatistiksel veriler ne şekildedir?

* Şayet kış aylarında Karadeniz ormanlarında yangın görülme sıklığı çok ise Çamburnu için neden gerekli önlemler alınmamıştır?

* Çamburnu yetişen sarıçamdan ötürü dünyada özel bir yere sahip iken neden gerekli koruma tedbirleri alınmamıştır?

* Kış aylarında kar ve yağmur yoğunluğu ile orantılı olarak nemli ortamda yangın çıkma sebepleri nedir?

* Çamburnu’nda gerçekleşen yangın nedenleri yeterince araştırılmış mıdır?

* Çamburnu’nda çıkan yangına neden erken müdahale edilmemiştir?

* Çıkan yangının neden olduğu zararın telafisi nasıl giderilecektir? Yangında sorumluluğu bulunanlar için herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır?

* Yanan orman arazisinde herhangi bir yapılaşma olacak mıdır? Katar Emiri’nin bu araziye ilişkin planları olduğu yönündeki iddialar doğru mudur?

* Tabiat varlıklarının korunması ve geleceğe miras bırakılmasına dair hükümet politikaları geliştirilmemesinin sebebi nedir?”