DİSK: 24 Temmuz’da Taksim’deyiz

DİSK yaptığı yazılı açıklama ile CHP’nin 24 Temmuz’da Taksim’de düzenleyeceği ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ mitingine katılacağını duyurdu

22 Temmuz 2016 Cuma, 13:38

DİSK yaptığı yazılı açıklama ile CHP’nin 24 Temmuz’da Taksim’de düzenleyeceği ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ mitingine katılacağını duyurdu.

BASIN DUYURUSU

NE DARBE, NE SİVİL DİKTA!

EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ ve LAİKLİK İÇİN

24 TEMMUZ’DA TAKSİM’DEYİZ!

Bildiğiniz gibi DİSK, darbelerden ve baskı rejimlerinden en fazla zarar görmüş örgütler arasındadır. Darbeler nedeniyle faaliyetlerimiz durduruldu, üyelerimiz idamla yargılandı. Darbelerin demokrasiye olduğu kadar işçi haklarına da en büyük zararı verdiği gerçeğinden hareketle kimden gelirse gelsin bütün darbelere karşıyız.

Darbeciler arasından darbeci, diktatörler arasından diktatör seçmeye mahkum değiliz. Askeri diktatörlüğün panzehiri, TBMM’yi ve demokratik hakların kullanımını ortadan kaldıran Olağanüstü Hal uygulaması değil demokrasidir, ülkemizin demokratikleşmesidir.

Türkiye’nin içinden geçtiği bu zorlu ve kritik dönemde sebebi ne olursa olsun kimse kendisini halkın iradesi yerine koymamalıdır. Türkiye’nin acilen çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasiyi hayata geçirmesi gerekmektedir. Ülkemiz derhal evrensel değerleri ve uluslararası sözleşmeleri uygulamaya geçirmelidir.

DİSK, başarılı olsun olmasın demokratik siyaseti sekteye uğratan bütün darbelere karşıdır. Parlamenter demokrasinin vazgeçilmezi olan yurttaş iradesine saygılı olmak gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Konfederasyonumuz DİSK, ülkemizin bağımsız, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmasını istemektedir. Barış, kardeşlik ve sendikal haklar mücadelemize demokratik zeminde ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

Emek, demokrasi ve barış güçlerinin ortak mücadelesi dışında hiçbir yol Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlık tablodan çıkaramaz.

Bu şartlar altında, Konfederasyonumuz DİSK, 24 Temmuz 2016 Pazar günü, saat 18.00’da, Taksim Meydanı’nda düzenlenecek olan mitinge katılacağını duyurarak tüm işçileri, emekçileri yan yana, omuz omuza olmaya çağırmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.