Ulaş Bayraktaroğlu TÜM YAZILAR

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Gerilla özgürlük gücüdür

5 gün önce yazıldı

“Bir kimse köle doğdu diye suçlanamaz; ama özgürlük uğruna savaşımdan kaçmakla kalmayıp köleliğini haklı bulan ve onu öven bir köle, haklı olarak, öfke, tiksinti ve nefret duyguları  uyandıran bir aşağılık parazit, bayağının bayağısı bir köledir”                                         […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Devrimci saflaşma ve konumlanmanın üretim zemini

1 hafta önce yazıldı

AKP-IŞİD faşizminin iktidarı Türkiye’de büyük bir çoğunluk tarafından kabul edilmemektedir. Faşist partinin iktidarına karşı olan farklı kesimlerin farklı gerekçeleri ve amaçları olduğu doğrudur. Bu gerçekliğin faşist partiye karşı mücadelede öne çıkarılması anti-faşist güçlerin lehine bir durum değildir. Sahte muhalefet, faşizme karşı mücadeleyi baltalama amacıyla farklı siyasal kesimlerin ayrılıklarını gerekçe olarak sürekli ortaya sürmektedir. Faşist partinin […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Devrimin zaferine inananlar mutlaka kazanacaktır

2 hafta önce yazıldı

AKP-IŞİD faşizmine karşı olan herkes birleşiniz ve faşist çeteleri, kurumları yok ediniz. Faşizmi ezecek gücünüz mevcuttur. Gözleri kapalı olanlar karanlığı güçlü sanırlar. İleriye doğru kararlı, cesaretli ve devrimci bilinçle bakabilen ve yürüyebilenler karşısında karanlık güçler zayıftır ve yok olmaya mahkumdur. İnsanlar gibi bazen halklar da uykuya dalar ve o zaman karanlık güçlere fırsat doğar. Herkes […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

“Sorular cevaplar: Yüzleşme”

1 ay önce yazıldı

Soracağımız soruların emperyalist- kapitalist işçi sınıfı ve halk düşmanları dolayımsız ele alındığında net ve bilinen cevapları vardır. Bu yazıda gerçekliğin bu kısmını gözden kaçırmadan kendi toplumsal realitemize odaklanmayı tercih ediyoruz. Bu tercihimiz hoşa gitsin ya da gitmesin gerçeği arayanlara mutlaka faydalı olacaktır. Devrimin gerçekleşmesi için öncülük etmek devrimcilerin görevidir. Kendini devrimci olarak nitelendiren herkes yüzleşme […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Faşizme ve emperyalizme karşı hayır cephesini büyütelim

2 ay önce yazıldı

Türkiye’de herkes biliyor ki başfaşist Erdoğan ve AKP adil ve gerçek bir referandumun sonucunu kabul etmeyecektir. AKP-IŞİD faşizmi son yapılan genel seçimde işçi sınıfına halklara ve tüm muhalefete karşı faşist terörün her türünü kullanarak meclisi işgal etmiştir. Bir yönüyle 2015 Kasım seçimlerinde burjuva parlamentosu TBMM’nin fiilen ilga edildiğini belirtebiliriz.Bu nedenle mevcut burjuva anayasasını çiğneyerek, hiçe […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Türkiye’de özgür yaşamı kazanmanın tek yolu başfaşist Erdoğan’dan ve AKP’den kurtulmaktır

3 ay önce yazıldı

Devrimciler! AKP-IŞİD faşizminin işbirlikçisi düzen partisinden ve onun paraziti “düzen içi soldan” çok daha niteliklisiniz. Bu ülkede gerçeğe, adalete, eşitliğe ve özgürlüğe hizmet eden herşey, her yol sizlerin eseridir. Bugünkü niceliğiniz AKP-IŞİD faşizmini ve onu yaratan kapitalizmi-emperyalizmi alt etmeye fazlasıyla yeterlidir. Biz heryerdeyiz!

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

AKP-IŞİD faşizmine karşı mücadele kılavuzu

3 ay önce yazıldı

Zafere Doğru Yürüyüş, Özgürlük Gücü, Komün Gücü ve Faşizme Cepheden Yazılar adlı kitapların yazarı olan Ulaş Bayraktaroğlu, AKP-IŞİD Faşizmine Karşı Mücadele Kılavuzu adlı yazısını yazdı

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Özgür Yaşam Devrimi Kendinde Gerçekleştirmektir

5 ay önce yazıldı

İnsan yaşamı debisi yüksek bir nehir gibidir. Yaşamın akışı iradenin hedeflediği varış noktaları ve seçtiği yöne bağlı olarak bazı nitelikler kazanır. Bu duruma bağlı olarak içinde ilerlenen ortam da kişiyi etkiler ve biçimlendirir. Bir kişi esas olarak, ancak içinde bulunduğu ortamın bir parçası olarak, diğer insanlar tarafından derinlikli değerlendirilebilir. Fakat kişinin diğer insanlarla kurduğu ilişkiler […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Devrimci zafer gücünün stratejik karakteri – Ulaş Bayraktaroğlu

11 ay önce yazıldı

“Faşizmin tüm ülkelerdeki karşıtları! Kanlı zulümle, terörle, açlık ve savaşla birleşmiş faşizm paramparça edilip yere serilmeden aramızdan hiç kimse dinlenme ve mola verme hakkına sahip değildir.” –Clara Zetkin Haklı bir devrimci savaşı yürüten özgürlük gücü hiçbir yerde, zamanda ve koşulda çürümüş burjuva iktidarına karşı zayıf olamaz. Eğer iddialarla veya imajla tezat bir şekilde objektif olarak […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Devlet iktidarina doğru AKP-IŞİD faşizmi (1) – Ulaş Bayraktaroğlu

1 sene önce yazıldı

Devlet iktidarını biçimlendiren siyasal statüko üretim ilişkilerinin özgün biçimine, sınıfların nicelik ve nitelik olarak sübjektif durumlarına, emperyalizme göre mevcut iktidarın konumlanışına, emperyalist tekellerin içteki iktisadi konumlanışlarına, yönetici sınıflar arasındaki ilişkilere, yönetilen sınıflar arasındaki iç ilişkilere, devlet ve direniş kültürlerine -tarihsel olarak- göre yapılanır. Günümüzde TC’ye hâkim siyasal statüko hızlı bir dönüşsüz nitel değişim yoluna girmiştir. […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Küçük burjuva muhalefeti görev başında! – Ulaş Bayraktaroğlu

1 sene önce yazıldı

ULAŞ BAYRAKTAROĞLU | Ayaklanmayı ve halkın devrimci atılımını savunan devrimcilere karşı “terörist, vandal” vb. yakıştırmalarla AKP saflarıyla beraber karşı propaganda yürüten Aydemir Güler gibi “parkçıları”, halk asla unutmaz

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Tarihte zorunluluğun rolü: Devrimci savaşın amacı savaşı ortadan kaldırmaktır – Ulaş Bayraktaroğlu

1 sene önce yazıldı

ULAŞ BAYRAKTAROĞLU | Günümüzde yaşamakta olduğumuz gibi savaş bir kez kaçınılmaz olunca haklı ve haksız olarak iki türü ortaya çıkar. Haksız savaşlar iktidar,emperyalizm, sömürgecilik yolunda sürdürülen ve sınıf sömürüsünün sürdürülmesi, cinsiyetçi, ırkçı, şovenist vb. gerici anlayışlar temelinde yürütülen saldırganlıktır