Ulaş Bayraktaroğlu TÜM YAZILAR

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

“Sorular cevaplar: Yüzleşme”

3 gün önce yazıldı

Soracağımız soruların emperyalist- kapitalist işçi sınıfı ve halk düşmanları dolayımsız ele alındığında net ve bilinen cevapları vardır. Bu yazıda gerçekliğin bu kısmını gözden kaçırmadan kendi toplumsal realitemize odaklanmayı tercih ediyoruz. Bu tercihimiz hoşa gitsin ya da gitmesin gerçeği arayanlara mutlaka faydalı olacaktır. Devrimin gerçekleşmesi için öncülük etmek devrimcilerin görevidir. Kendini devrimci olarak nitelendiren herkes yüzleşme […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Faşizme ve emperyalizme karşı hayır cephesini büyütelim

3 hafta önce yazıldı

Türkiye’de herkes biliyor ki başfaşist Erdoğan ve AKP adil ve gerçek bir referandumun sonucunu kabul etmeyecektir. AKP-IŞİD faşizmi son yapılan genel seçimde işçi sınıfına halklara ve tüm muhalefete karşı faşist terörün her türünü kullanarak meclisi işgal etmiştir. Bir yönüyle 2015 Kasım seçimlerinde burjuva parlamentosu TBMM’nin fiilen ilga edildiğini belirtebiliriz.Bu nedenle mevcut burjuva anayasasını çiğneyerek, hiçe […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Türkiye’de özgür yaşamı kazanmanın tek yolu başfaşist Erdoğan’dan ve AKP’den kurtulmaktır

2 ay önce yazıldı

Devrimciler! AKP-IŞİD faşizminin işbirlikçisi düzen partisinden ve onun paraziti “düzen içi soldan” çok daha niteliklisiniz. Bu ülkede gerçeğe, adalete, eşitliğe ve özgürlüğe hizmet eden herşey, her yol sizlerin eseridir. Bugünkü niceliğiniz AKP-IŞİD faşizmini ve onu yaratan kapitalizmi-emperyalizmi alt etmeye fazlasıyla yeterlidir. Biz heryerdeyiz!

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

AKP-IŞİD faşizmine karşı mücadele kılavuzu

2 ay önce yazıldı

Zafere Doğru Yürüyüş, Özgürlük Gücü, Komün Gücü ve Faşizme Cepheden Yazılar adlı kitapların yazarı olan Ulaş Bayraktaroğlu, AKP-IŞİD Faşizmine Karşı Mücadele Kılavuzu adlı yazısını yazdı

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Özgür Yaşam Devrimi Kendinde Gerçekleştirmektir

4 ay önce yazıldı

İnsan yaşamı debisi yüksek bir nehir gibidir. Yaşamın akışı iradenin hedeflediği varış noktaları ve seçtiği yöne bağlı olarak bazı nitelikler kazanır. Bu duruma bağlı olarak içinde ilerlenen ortam da kişiyi etkiler ve biçimlendirir. Bir kişi esas olarak, ancak içinde bulunduğu ortamın bir parçası olarak, diğer insanlar tarafından derinlikli değerlendirilebilir. Fakat kişinin diğer insanlarla kurduğu ilişkiler […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Devrimci zafer gücünün stratejik karakteri – Ulaş Bayraktaroğlu

9 ay önce yazıldı

“Faşizmin tüm ülkelerdeki karşıtları! Kanlı zulümle, terörle, açlık ve savaşla birleşmiş faşizm paramparça edilip yere serilmeden aramızdan hiç kimse dinlenme ve mola verme hakkına sahip değildir.” –Clara Zetkin Haklı bir devrimci savaşı yürüten özgürlük gücü hiçbir yerde, zamanda ve koşulda çürümüş burjuva iktidarına karşı zayıf olamaz. Eğer iddialarla veya imajla tezat bir şekilde objektif olarak […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Devlet iktidarina doğru AKP-IŞİD faşizmi (1) – Ulaş Bayraktaroğlu

11 ay önce yazıldı

Devlet iktidarını biçimlendiren siyasal statüko üretim ilişkilerinin özgün biçimine, sınıfların nicelik ve nitelik olarak sübjektif durumlarına, emperyalizme göre mevcut iktidarın konumlanışına, emperyalist tekellerin içteki iktisadi konumlanışlarına, yönetici sınıflar arasındaki ilişkilere, yönetilen sınıflar arasındaki iç ilişkilere, devlet ve direniş kültürlerine -tarihsel olarak- göre yapılanır. Günümüzde TC’ye hâkim siyasal statüko hızlı bir dönüşsüz nitel değişim yoluna girmiştir. […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Küçük burjuva muhalefeti görev başında! – Ulaş Bayraktaroğlu

11 ay önce yazıldı

ULAŞ BAYRAKTAROĞLU | Ayaklanmayı ve halkın devrimci atılımını savunan devrimcilere karşı “terörist, vandal” vb. yakıştırmalarla AKP saflarıyla beraber karşı propaganda yürüten Aydemir Güler gibi “parkçıları”, halk asla unutmaz

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Tarihte zorunluluğun rolü: Devrimci savaşın amacı savaşı ortadan kaldırmaktır – Ulaş Bayraktaroğlu

1 sene önce yazıldı

ULAŞ BAYRAKTAROĞLU | Günümüzde yaşamakta olduğumuz gibi savaş bir kez kaçınılmaz olunca haklı ve haksız olarak iki türü ortaya çıkar. Haksız savaşlar iktidar,emperyalizm, sömürgecilik yolunda sürdürülen ve sınıf sömürüsünün sürdürülmesi, cinsiyetçi, ırkçı, şovenist vb. gerici anlayışlar temelinde yürütülen saldırganlıktır

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Yaklaşan felaketin analizi ve devrim savaşımının ihtiyaçları – Ulaş Bayraktaroğlu

1 sene önce yazıldı

ULAŞ BAYRAKTAROĞLU | AKP-IŞİD faşizminin örgütlenmesi emperyalizmin ve oligarşinin desteği dışında bir olay değildir. Günümüzde faşist AKP-IŞİD partisi işçi sınıfının, halkların, ezilenlerin ensesine dayanmış bir tabanca gibi durmaktadır

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Barikatlar, hendekler daha başlangıç; saraylarınızı başınıza yıkacağız!

1 sene önce yazıldı

Ulaş Bayraktaroğlu’nun “Barikatlar, hendekler daha başlangıç; saraylarınızı başınıza yıkacağız” başlıklı yazısı

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

AKP’nin devletleşme planının bir parçası olarak: “Diyarbakır DAİŞ operasyonunun” siyasal analizi – Ulaş Bayraktaoğlu

1 sene önce yazıldı

ULAŞ BAYRAKTAROĞLU | AKP’nin taktik yöntemlerini Ankara katliamından bugüne kadar yaptıklarıyla sınayabiliriz. Kendisinin de itiraf ettiği gibi Ankara katliamı AKP’nin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Ankara katliamının AKP’nin kirli savaş ortamını desteklediğini belirtmek gerekiyor. Katliam toplumda psikolojik bir yarılmaya neden olmuş ve mütedeyyin ve seküler kesimler arasında suni bir düşmanlık yaratmıştır