Ulaş Bayraktaroğlu TÜM YAZILAR

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Kapitalist kent ve devrimci savaşım

3 ay önce yazıldı

Şehir, sömürü düzeni, ideolojik ve yönetsel hegemonyasını sürdürebildiği sürece sadece burjuvazinin kalesidir. Diğer taraftan şehir devrimci işçi sınıfı ve halkların özgürlük yolunda harekete geçtiği andan itibaren, onun her tuğlasında, kaldırım taşında, her yerinde alınteri ve kanı olan devrimci kitlelerin gerçekten yaşamak ve zulme karşı savaşmak için ihtiyaç duyduğu olanaklarla dolu büyük ormanıdır. Doğru değerlendirilirse kent […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Ulaş Bayraktaroğlu yazdı: Gerilla özgürlük gücüdür

3 ay önce yazıldı

“Bir kimse köle doğdu diye suçlanamaz; ama özgürlük uğruna savaşımdan kaçmakla kalmayıp köleliğini haklı bulan ve onu öven bir köle, haklı olarak, öfke, tiksinti ve nefret duyguları  uyandıran bir aşağılık parazit, bayağının bayağısı bir köledir”                                         […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Gerilla özgürlük gücüdür

3 ay önce yazıldı

“Bir kimse köle doğdu diye suçlanamaz; ama özgürlük uğruna savaşımdan kaçmakla kalmayıp köleliğini haklı bulan ve onu öven bir köle, haklı olarak, öfke, tiksinti ve nefret duyguları  uyandıran bir aşağılık parazit, bayağının bayağısı bir köledir”                                         […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Devrimci saflaşma ve konumlanmanın üretim zemini

3 ay önce yazıldı

AKP-IŞİD faşizminin iktidarı Türkiye’de büyük bir çoğunluk tarafından kabul edilmemektedir. Faşist partinin iktidarına karşı olan farklı kesimlerin farklı gerekçeleri ve amaçları olduğu doğrudur. Bu gerçekliğin faşist partiye karşı mücadelede öne çıkarılması anti-faşist güçlerin lehine bir durum değildir. Sahte muhalefet, faşizme karşı mücadeleyi baltalama amacıyla farklı siyasal kesimlerin ayrılıklarını gerekçe olarak sürekli ortaya sürmektedir. Faşist partinin […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Ulaş Bayraktaroğlu yazdı: Devrimci saflaşma ve konumlanmanın üretim zemini

3 ay önce yazıldı

AKP-IŞİD faşizminin iktidarı Türkiye’de büyük bir çoğunluk tarafından kabul edilmemektedir. Faşist partinin iktidarına karşı olan farklı kesimlerin farklı gerekçeleri ve amaçları olduğu doğrudur. Bu gerçekliğin faşist partiye karşı mücadelede öne çıkarılması anti-faşist güçlerin lehine bir durum değildir. Sahte muhalefet, faşizme karşı mücadeleyi baltalama amacıyla farklı siyasal kesimlerin ayrılıklarını gerekçe olarak sürekli ortaya sürmektedir. Faşist partinin […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Devrimin zaferine inananlar mutlaka kazanacaktır

3 ay önce yazıldı

AKP-IŞİD faşizmine karşı olan herkes birleşiniz ve faşist çeteleri, kurumları yok ediniz. Faşizmi ezecek gücünüz mevcuttur. Gözleri kapalı olanlar karanlığı güçlü sanırlar. İleriye doğru kararlı, cesaretli ve devrimci bilinçle bakabilen ve yürüyebilenler karşısında karanlık güçler zayıftır ve yok olmaya mahkumdur. İnsanlar gibi bazen halklar da uykuya dalar ve o zaman karanlık güçlere fırsat doğar. Herkes […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

“Sorular cevaplar: Yüzleşme”

4 ay önce yazıldı

Soracağımız soruların emperyalist- kapitalist işçi sınıfı ve halk düşmanları dolayımsız ele alındığında net ve bilinen cevapları vardır. Bu yazıda gerçekliğin bu kısmını gözden kaçırmadan kendi toplumsal realitemize odaklanmayı tercih ediyoruz. Bu tercihimiz hoşa gitsin ya da gitmesin gerçeği arayanlara mutlaka faydalı olacaktır. Devrimin gerçekleşmesi için öncülük etmek devrimcilerin görevidir. Kendini devrimci olarak nitelendiren herkes yüzleşme […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Faşizme ve emperyalizme karşı hayır cephesini büyütelim

5 ay önce yazıldı

Türkiye’de herkes biliyor ki başfaşist Erdoğan ve AKP adil ve gerçek bir referandumun sonucunu kabul etmeyecektir. AKP-IŞİD faşizmi son yapılan genel seçimde işçi sınıfına halklara ve tüm muhalefete karşı faşist terörün her türünü kullanarak meclisi işgal etmiştir. Bir yönüyle 2015 Kasım seçimlerinde burjuva parlamentosu TBMM’nin fiilen ilga edildiğini belirtebiliriz.Bu nedenle mevcut burjuva anayasasını çiğneyerek, hiçe […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Türkiye’de özgür yaşamı kazanmanın tek yolu başfaşist Erdoğan’dan ve AKP’den kurtulmaktır

6 ay önce yazıldı

Devrimciler! AKP-IŞİD faşizminin işbirlikçisi düzen partisinden ve onun paraziti “düzen içi soldan” çok daha niteliklisiniz. Bu ülkede gerçeğe, adalete, eşitliğe ve özgürlüğe hizmet eden herşey, her yol sizlerin eseridir. Bugünkü niceliğiniz AKP-IŞİD faşizmini ve onu yaratan kapitalizmi-emperyalizmi alt etmeye fazlasıyla yeterlidir. Biz heryerdeyiz!

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

AKP-IŞİD faşizmine karşı mücadele kılavuzu

6 ay önce yazıldı

Zafere Doğru Yürüyüş, Özgürlük Gücü, Komün Gücü ve Faşizme Cepheden Yazılar adlı kitapların yazarı olan Ulaş Bayraktaroğlu, AKP-IŞİD Faşizmine Karşı Mücadele Kılavuzu adlı yazısını yazdı

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Özgür Yaşam Devrimi Kendinde Gerçekleştirmektir

8 ay önce yazıldı

İnsan yaşamı debisi yüksek bir nehir gibidir. Yaşamın akışı iradenin hedeflediği varış noktaları ve seçtiği yöne bağlı olarak bazı nitelikler kazanır. Bu duruma bağlı olarak içinde ilerlenen ortam da kişiyi etkiler ve biçimlendirir. Bir kişi esas olarak, ancak içinde bulunduğu ortamın bir parçası olarak, diğer insanlar tarafından derinlikli değerlendirilebilir. Fakat kişinin diğer insanlarla kurduğu ilişkiler […]

Ulaş Bayraktaroğlu
Ulaş Bayraktaroğlu ulasbayraktaroglu@umutgazetesi.org

Ulaş Bayraktaroğlu- Stratejik netlik-Taktik üretkenlik üzerine

10 ay önce yazıldı

“Komün insanı, kendini aşan yüksek devrimci maneviyat demektir. Maddi olan her şey insan maneviyatının ve özgürlük eyleminin hizmetindedir”