İbrahim Tufan Eroğluer TÜM YAZILAR

İbrahim Tufan Eroğluer
İbrahim Tufan Eroğluer itufanerogluer@umutgazetesi.org

Alevi Düşmanlarına Karşı Mücadele

8 ay önce yazıldı

Yüz yıl önce Ortadoğu’nun haritasını çizen emperyalist güçler, bugün yeniden bölgenin enerji kaynaklarını paylaşmak için halklar, dinler ve mezhepler arası temelli bir kapışmanın fitilini ateşliyorlar. Bölgenin çok dinli ve mezhepli yapısı göz önüne alındığında bu savaşın bu görüngülerle yürüyeceğini söylemek için kahin olmaya gerek yok.  Bugün tarihin sıkıştığı Ortadoğu’da bir bütün olarak halkların kaderi çiziliyor. […]

İbrahim Tufan Eroğluer
İbrahim Tufan Eroğluer itufanerogluer@umutgazetesi.org

Birleşik Devrim ve Alevilik

9 ay önce yazıldı

Tarihsel-komünal değerleri Marksist-Leninist bir bakışla güncel bir mücadele dinamiği haline getirme uğraşımız tarihsel halk kimliğini açığa çıkarma ve birleşik cephe-birleşik devrim siyasetine bir güç, bir ivme katma çabasıdır. Bu çaba çağdaş bilimsel sosyalizmi bu topraklarda kendi mirasıyla buluşturma; kendi ikliminde, kendi tarihinde derinleşip kökleşme çabasıdır. Derinleşme sadece ileriye dönük pratik eylem ve kazanılan mevziler demek […]

İbrahim Tufan Eroğluer
İbrahim Tufan Eroğluer itufanerogluer@umutgazetesi.org

Alevilik meselesine yaklaşım üzerine – İbrahim Tufan Eroğluer

11 ay önce yazıldı

“Alevilik sorununa yaklaşımımız toplumun demokratikleşme ve özgürleşme düzeyinin göstergelerinden biri olmasıyla da ilgilidir. Bu anlamda Alevilik sorunu daha çok Sünniliğin sorunudur.”

İbrahim Tufan Eroğluer
İbrahim Tufan Eroğluer itufanerogluer@umutgazetesi.org

Din halkın afyonudur, ama… – İ. Tufan Eroğluer

12 ay önce yazıldı

“Eğer karşımızda bir olgu olarak bir sorun duruyorsa, bizim ona arkamızı dönmemiz, yokmuş gibi davranmamızla o sorun ortadan kalkmıyor. Dahası insanların gündelik yaşamlarında bu kadar etkili olan din olgusunu kaba materyalist yaklaşımla “ safsata, idealizm, ilkellik, gericilik” gibi sıfatlarla niteleyip reddetmek, sorunu anlayıp çözmek bir yana onu daha da ağırlaştırdığı bir gerçek…”

İbrahim Tufan Eroğluer
İbrahim Tufan Eroğluer itufanerogluer@umutgazetesi.org

“Yol cümleden uludur” -İbrahim Tufan Eroğluer

1 sene önce yazıldı

İddiamız büyük, o halde Rıza Satılmış yoldaşın ifadesiyle söylersek; “ İddialı olacağız, iddiamızın insanı olacağız”. “Şehitlerimize devrim sözümüz var” şiarının karşılığı, şehitlerimizin emeğinin cisimleştiği Parti’yi büyütmekten geçer

İbrahim Tufan Eroğluer
İbrahim Tufan Eroğluer itufanerogluer@umutgazetesi.org

Mücadeleye adanmış bir ömür: Talat Türkoğlu – İbrahim Tufan Eroğlu

1 sene önce yazıldı

İBRAHİM TUFAN EROĞLU | Mücadelemizin ölümsüzlerinden olan Talat yoldaş örgütlü kişiliğe ulaşmanın, “nasıl yaşamalı?” sorusunun, yaşamı uğruna ölecek kadar sevebilmenin cisimleşmiş halidir. Bize bıraktığı onur ve gururun yanında esas mirası can pahasına yaratılan değerleri büyüterek mücadeleyi kararlılıkla ve umutsuzluğa kapılmadan zafere götürebilmektir