Bülent Parmaksız TÜM YAZILAR

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

Bülent Parmaksız-Korkmuyoruz

12 ay önce yazıldı

Korkmuyoruz Çünkü çalmadık. “Ayakkabı kutuları”nda biriktirilmiş kara paramız yok. Bileğimize Zarrab’ın hediye ettiği “Patek Philippe 5101G marka” yedi yüz bin liralık saat takmadık. Zarrab ve Zencani bizi rüşvetle satın almadı. Para için kimseden emir almadık, değerlerimizi satmadık. İran petrol gelirlerinin Türkiye üzerinden yapılan transferinden komisyon almadık. Müteahhitlere peşkeş çekilen kamu arazilerinden rant elde etmedik. “Kentsel […]

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

Bölge devrimi ve Doğu Halkları Sosyalist Meclisler Birliği – Bülent Parmaksız

1 sene önce yazıldı

Yerelleşmiş bir sol hareketin yaratılması ve yol açıcı bir siyaset için öneriler (4) “Sömürgelerden elde edilen artı değer ortadan kaldırılmadığı süreci işçi sınıfının kapitalizmi alt etmesi güç olacaktır” Hintli Roy Dört: Bölge devrimi ve Doğu Halkları Sosyalist Meclisler Birliği Bölgede ufkumuz Sultan Galiyev’in “Sömürgeler Enternasyonali”, Enver Paşa’nın “Turan Devleti”, Baas Partilerinin “Arap Birliği” projesi ve […]

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

Yabancılaşmanın en temel nedeni olan İslam’la ilişkilenme biçimimiz ve “dine karşı din” – Bülent Parmaksız

1 sene önce yazıldı

Yerelleşmiş bir sol hareketin yaratılması ve yol açıcı bir siyaset için öneriler (3) “Evinde yiyecek ekmeği olmadığı halde kınından ayrılmış bir kılıç gibi isyan etmeyene şaşarım” Ebuzer el Gıffari Üç: Yabancılaşmanın en temel nedeni olan İslam’la ilişkilenme biçimimiz ve “dine karşı din”: Sol’un, toplumla arasında yaşanan yabancılaşmanın en temel nedeni İslam meselesine yaklaşımdan kaynaklanır. Genel […]

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

Aidiyetsiz bir sosyalist değil Türk kimliğinin zihinsel ve duygusal köklerinin içinden çıkmış bir sosyalist olduğumuz gerçekliği ve yurtseverlik – Bülent Parmaksız

1 sene önce yazıldı

Yerelleşmiş bir sol hareketin yaratılması ve yol açıcı bir siyaset için öneriler (2. Bölüm) Geçen sayıda yayınlanan yazının birinci bölümünde, halk sınıfları ile sol arasında yaşanmakta olan “yabancılaşma”nın nedenlerine değinmiş, bu yabancılaşmanın nasıl aşılabileceğine ilişkin ve aynı zamanda “yol açıcı bir siyaset” için önerilerde bulunmuştuk. Bunun ilk adımı olarak, “Türk modernleşmesinin ve ilericiliğinin birikimlerini sahiplenmek […]

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

Yerelleşmiş bir sol hareketin yaratılması ve yol açıcı bir siyaset için öneriler – Bülent Parmaksız

1 sene önce yazıldı

Sol’un, Türkiye toplumuna “yabancılaşma”sının nedenleri nedir? nasıl aşılabilir? Türkiye’nin Cumhuriyet dönemi tarihinde, özellikle kuruluş yılları sırasında (1919-21) ve 1960’tan günümüze kadar olan sürecinde, sosyalist hareketin rolü çok önemlidir. Son 50 yılın içinden Sol’u çıkarırsanız birçok olguyu-gelişmeyi derinlikli biçimde anlayamazsınız. Kazanılmış bütün hakların-özgürlüklerin arkasında Türkiye Solu’nun emeği vardır. İşçilerin ekonomik-demokratik-sendikalist hak kazanımlarından kadınların kazanımlarına, parlamenterist, demokratik […]

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

Neye karşıyız? Ne istiyoruz? – Bülent Parmaksız

1 sene önce yazıldı

İçinde bulunduğumuz, farkına varmaksızın bizi kuşatan, doğduğumuz andan itibaren nasıl davranacağımızı ve nasıl düşüneceğimizi belirleyen, hayatın/üretimin örgütlenme biçiminden gündelik hayatın yaşanış biçimine dek bütün hayatı belirleyen bu düzene-mevcut sisteme, yani “kapitalizm”e karşıyız. Bir üretim biçimi olarak “kapitalizme”; gündelik hayatın kurgusundan şehirleşmenin biçimine, kadın erkek ilişkilerinin alacağı biçimden doğayla kurduğumuz ilişkinin biçimine dek belirleyici olan “kapitalist […]

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

Siyasal çalışma ve görevlerimiz – Bülent Parmaksız

1 sene önce yazıldı

Var olan düzeni, tekelci kapitalizmi, sadece bir sömürü düzeni olduğu için, sınıfsal adaletsizlik ürettiği için değil, insanı, insanlığı, doğayı, bir bütün olarak hayatı her yönüyle çürüttüğü için yıkmak istiyoruz. Kuracağımız yeni düzen, sosyalizm, sadece üretim araçlarında özel mülkiyeti ortadan kaldırmayacak; sadece sınıfsal eşitsizliği ortadan kaldırarak sınıfsız topluma geçişi sağlamayacak. Bunlar dâhil, daha fazlasını yapacağız. Sadece […]

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

Sınıf/“kimlik” siyaseti ve ‘zor’la ilişkisi – Bülent Parmaksız

1 sene önce yazıldı

“Sınıf siyaseti” ve “zor” arasındaki ilişkiyi, birbirine değmeyen iki ayrı mücadele biçimi olarak okumak yanlıştır. Türkiye sol hareketinde, bütünüyle olmasa bile, böylesine bir algı vardır. “Siyasi mücadele” ve “silahlı mücadele” kavramları bu ayrıştırmanın görünümleri olarak, yanlış biçimde birbirinin yerine ikame edilerek tarifleniyor. Özellikle “sınıf siyaseti” çizgisi yürüttüğünü iddia eden gruplar, ‘zor’u, sınıf mücadelesinin bir unsuru […]

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

Ortadoğu’da neler oluyor? – Bülent Parmaksız

2 sene önce yazıldı

Dünya’nın diğer bölgeleri değil de niye Ortadoğu bu denli açık emperyalist işgale uğradı? Ortadoğu niye emperyalist paylaşımın bu denli merkezi haline geldi? Savaşlar, yıkım, büyük alt-üst oluşlar, etnik-dini-mezhepsel çatışmalar niye en fazla bu bölgede yaşanıyor? Ortadoğu çok mu önemli yoksa burada olup bitenleri bölgede yaşayan bizler mi abartıyoruz? Bölgenin gerçekliği ve şu an bölgede olup […]

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

Gösterilenin ardındakini görebilmek… – Bülent Parmaksız

2 sene önce yazıldı

“At izinin it izine karıştığı” coğrafyamızda “kafalar” çok karışık. Çoğu zaman karşımıza çıkan gerçekliği görünen ilk haliyle kabulleniyoruz. Halbuki gerçekliğin bir çok yüzü var. Üstelik sadece bu da değil. İlk haliyle gördüğümüz, çoğu zaman yanıltıcı oluyor. Bizi yanlışa çekiyorlar, sadece görmemizi istedikleri kadarını bize gösteriyorlar. Bundan dolayı, hem iç hem de dış coğrafyada sadeleşmeye ihtiyaç […]

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

Neler oluyor?- Bülent Parmaksız

2 sene önce yazıldı

Ankara katliamını kim yaptı? İster “dış güçler”, ister “iç güçler”, kim yapmış olursa olsun katliamın sorumlusu “Devlet” ve AKP/”Saray”dır. Bir bütün olarak devletin veya devlet içindeki “Ergenekon”, “Cemaat”, MİT, Genelkurmay, İslamcı gruplar, AKP türünden hangi kesim olursa olsun, herhangi bir kanadın parmağı olmadan TC’nin başkenti Ankara’da böyle bir katliam yapılamaz. Bundan dolayı fail bellidir; fail […]

Bülent Parmaksız
Bülent Parmaksız bulentparmaksiz@umutgazetesi.org

“İkinci İsrail” ve “ABD’nin kara gücü” gerçekte kim? – Bülent Parmaksız

2 sene önce yazıldı

“Ulusalcılar”dan “Ergenokoncular”a, AKP’den CHP’ye, “Aydınlık” çevresinden MHP’ye, kimi sol-devrimci gruplardan İslamcılar’a dek siyaset yapan veya siyasetin yönünü belirleyen herkes, Kürtleri ve onların izledikleri siyasal çizgiyi, “bölgede ikinci bir İsrail Devleti kurma çabası içinde” veya “ABD’nin kara gücü” olmakla itham ediyor. “At izinin iti izine karıştığı” bu coğrafyada ve “ahir zamanlar”da gerçekten de kafa karıştırıcı bir […]